En gyllen mulighet til å få i gang ny aktivitet i oljeindustrien

Gjennom målrettede tiltak kan man lykkes med å holde aktiviteten i oljenæringen oppe. Arkivfoto
Gjennom målrettede tiltak kan man lykkes med å holde aktiviteten i oljenæringen oppe. Arkivfoto

mandag 6. april 2020

-Gjennom tiltak foreslått av Konkraft kan oljebransjen holde hjulene igang og samtidig sikre ny aktivitet, men myndighetene må også bidra, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

-Dette er en gyllen mulighet til å løse ut en rekke nye prosjekter i petroleumsnæringen som vil gi arbeid for mye folk, sier Frode Alfheim.

Han viser til at Konkraft-partnerne rett før helgen foreslo en rekke målrettede tiltak for å få i gang prosjekter som vil bidra til å holde hjulene i oljeindustrien i gang og skape ny aktivitet.

-Dette er tiltak som vil utløse masse arbeid i hele verdikjeden fra boring, til verkstedene, baser, oljeservice og produksjon. Og det vil gi prosjektorganisasjonene i oljeselskapene nye planer å jobbe med, sier Alfheim.

Her kan du lese Konkrafts Råd sin uttalelse fra 3. april om mulige tiltak.

Viktige insentiv for oljeselskapene

Equinor alene har uttalt til E24 at incentivene blir direkte støtte for å opprettholde aktivitet på norsk sokkel.

– Vi har rundt 53 milliarder kroner i investeringer knyttet til norsk sokkel bare i år. Hvis vi får incentiver til å prioritere de, så har det stor betydning for aktiviteten i leverandørindustrien også, sier Equinor-sjef Eldar Sætre til E24.

Sætre legger til at Equinor er involvert i ytterligere 20 prosjekter som ikke er vedtatt ennå, men som kan bli det frem til utgangen av 2022.

– Disse utgjør rundt 106 milliarder kroner i investeringer. Ved å bidra til at disse ser lønnsomme ut, selv med de utsiktene vi nå har, så kan vi sette i gang ingeniørarbeid og annen aktivitet, fortsetter han.

Vil sikre arbeidsplasser og inntekter til staten

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, mener tiltakene vil komme hele den norske petroleumsklyngen tilgode.
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, mener tiltakene vil komme hele den norske petroleumsklyngen tilgode.

Forbundsleder Frode Alfheim sier dette både vil sikre arbeidsplasser, bidra til å avhjelpe fall i produksjonskurven fra norsk sokkel og bidra til å opprettholde store, helt nødvendige, inntekter til staten.

-Det er en forutsetning for oss at dette skal komme hele den norske verdikjeden til gode, sier han.

Alfheim mener det nå er avgjørende å unngå oppsigelser, til tross for at olje- og gassbransjen står i en svært krevende situasjon med både koronakrise og lave oljepriser.

-Vi har god dialog med arbeidsgiverne med hensyn til at bransjen ikke har råd til oppsigelser. Næringen har forstått at den må framstå som framoverlent og attraktiv av hensyn til framtidig rekruttering, sier Alfheim som i forrige uke kom med en klar melding til oljeselskapene om at de ikke må sette på pauseknappen.

-Det er viktigere enn noen gang å holde oljehjulene i gang nå, sier han.

Konkraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.