En bauta i norsk fagbevegelse fyller 80 år

Lars Anders Myhre, som var Nopefs grunnlegger og første leder, fyller 80 år i dag.

I havnebyen Kopervik ble det 5. juli 1942 født den fremtidige lederen av den første oljearbeiderforbundet i LO. Lars Anders Myhre kom fra en by kjent for fiske, skipsfart og hermetikk, men skulle bli en viktig skikkelse i fagbevegelsen i Norge og internasjonalt.

Lars Anders studerte først rettsvitenskap og matematikk før han seinere tok hovedfag i marin geologi og begynte i oljebransjen. Der havnet han i Oljedirektoratet og blei leder for NTL (Norsk Tjenestemannslag) sin avdeling der.

På begynnelsen av 1970-tallet var det intet eget forbund for oljearbeidere i LO. Det skulle Lars Anders gjøre noe med. Akademikeren skulle forlate kontoret sitt på OD og tar opp kampen for oljearbeiderne mot de store utenlandske selskapene. I 1977 var han med og dannet NOPEF (Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund) og var leder i forbundet fram til år 2000. Det ble mange harde slag for å få organisert en bransje dominert av amerikanske selskap som ikke var vant til den norske modellen og fagforeninger. Nå er oljeindustrien en av bransjene med best tariffavtale dekning og høyest organisasjonsgrad i privat sektor.

Dagens forbundsleder beskriver det slikt ved overrekelsen av LOs Pioneerprisen: – Han gikk durabelige kamper mot amerikanske oljeselskaper, og vi kan på mange måter takke Lars Anders for den vertikale strukturen vi har i dag i forbundet. Det vil si at forbundet organiserer fra operatører og oppover til mellomleder/ledersjiktet. Lars Anders med sin unike kompetanse kunne faktisk ha aspirert til LO-leder i sin tid, sier Alfheim.

I tillegg til å ha verv i norsk fagbevegelse så hadde han også det internasjonalt. Blant annet ble han gjentatte ganger valgt som leder for energiarbeidene i Europa, EMECF (EMECF er den europeiske delen av den internasjonale Kjemi-, Energi-, og Gruvearbeider-føderasjonen,ICEM).

Ridder av 1. klasse

I 2009 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av Den kongelige norsk st. Olavs orden for samfunnsnyttig virke. Under overrekkelsen uttalte fylkesmann Harald Thune – Lars Anders Myhre er en person som har viet sitt liv til tjeneste for samfunnet, både enkeltmennesker og fellesskapet, langt ut over det han har fått godtgjort for – med særlig vekt på arbeidet for nasjonalt og internasjonalt fagforeningsarbeid. Hans innsats strekker seg fra det lokale og regionale til langt ut i den vide verden. En internasjonalist med dype røtter i det lokale, i menneskerettighetene og arbeiderrettighetenes tjeneste. 

Også etter at han ble pensjonist har Myhre beholdt engasjementet sitt for fagbevegelsen og stiller ofte opp som taler eller foredragsholder for forbundet. Han også vært komiteleder for Industri Energis organisasjonspris. Lars Anders har i en årrekke holdt innlegg på 1. mai ved monumentet «Oljearbeideren – de skapte og ga» til minnes om de som gikk bort, for å skape de verdiene vi har landet vårt i dag.

Gratulerer med dagen Lars Anders og takk for alt du har gjort!

Lars Anders Myhre tale ved “Oljearbeideren – de skapte og ga” på 1. mai 2021. Foto: Jan Godfrey.