Elektrokjemisk samarbeidskomité krever at SAS snur

Elektrokjemisk samarbeidskomité krever i en fersk uttalelse at SAS gir sine tidligere ansatte jobbene tilbake.

På et møte nylig vedtok Industri Energis samarbeidskomité for elektrokjemisk industri følgende uttalelse om SAS:

«I den siste tiden er det vært flere saker i media der det kommer fram at SAS prøver å komme seg unna en avtale som sikrer oppsagte piloter rett til gjeninnsettelse. De oppretter underselskaper og lager vilkår som gjør at de ansatte ikke lenger er kvalifiserte for å søke på stillingene som lyses ut, uten å ta en etterutdanning til flere hundre tusen som de må betale av egen lomme. Som om ikke det var nok så fratas de opptjente pensjonsrettigheter og ansiennitet.

SAS har i mange år vært Industri Energi sitt foretrukne flyselskap på grunn av sin ryddige behandling til sine ansatte sammenlignet med andre selskaper. Dette er de nå i ferd med å rote bort.

Elektrokjemisk Samarbeidskomite mener vi trenger et norsk flyselskap med gode lønns og arbeidsvilkår som verdsetter sine ansatte høyt, og krever derfor at SAS snur og gir sine gamle ansatte jobben tilbake.»

Samarbeidskomiteen vedtok også en uttalelse om krafttilgang og kraftpriser, og en om rammevilkår og infrastruktur for industrien.