Dette kan gi industrien i Norge den forutsigbarheten de trenger for å satse

Hovedtillitsvalgt på Hydro Aluminium Karmøy, Sten Roar Martinsen er svært godt fornøyd med forslaget til lovendring.
Hovedtillitsvalgt på Hydro Aluminium Karmøy, Sten Roar Martinsen er svært godt fornøyd med forslaget til lovendring.

mandag 9. november 2015

Olje- og energidepartementet foreslår en lovendring som gjør at norske industriselskaper som Hydro kan få tilgang til kraft gjennom eierskap i kraftselskap. Ved å la kraftselskapene bli organisert som ansvarlig selskap, kan industriselskaper få kraft, istedenfor penger i utbytte. Endringene i loven sendes nå på høring. – Dette er et viktig industripolitisk tiltak som vi er positive til, sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.

I august var statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tord Lien på besøk hos Hydro-fabrikken på Karmøy og lovet en løsning som kan danne grunnlag for langsiktig norsk industrisatsing i fremtiden.

Mandag varslet Olje- og energidepartementet at de sender et forslag på høring om endringer i industrikonsesjonsloven. Endringen vil åpne for at kraftselskapene kan bli organisert som ansvarlig selskap i stedet for aksjeselskap slik at industriselskaper kan ta ut kraft istedenfor penger i utbytte. Høringsfristen er satt til tirsdag 9. februar 2016.

– Regjeringen har som mål at industrien har forutsigbar tilgang på kraft. Dette er en forutsetning for utvikling av industrivirksomhet her til lands og fortsatt foredling av våre fornybare kraftressurser. Forslaget følger opp regjeringens målsetting, uten å rokke ved de sentrale elementene i prinsippet om offentlig eierskap som følger av industrikonsesjonsloven, sier olje- og energiminister Tord Lien. Les pressemeldingen fra departementet her.

– Dette er svært gledelige nyheter for industrien i Norge, sier forbundsleder Leif Sande.

Forslaget blir godt mottat hos Hydro

I dag kan private aktører eie inntil en tredjedel av aksjene i et offentlig selskap med vannkraftkonsesjoner. Departementet foreslår nå at tilsvarende regler som for aksjeselskaper skal gjelde private erverv i ansvarlige selskaper, inkludert selskaper med delt ansvar. Dette vil gjøre det mulig for industriselskap å ta ut kraft som alternativ til ordinært utbytte.

Nyheten fra olje- og energiministeren blir også svært godt mottatt på Hydro Karmøy.

– Hydro har selvforeslått at ansvarlig selskap var veien å gå. Vi er glad for at statsminister Erna Solbergnå følger opp både det Hydro, tidligere LO-leder Roar Flåthen og den rødgrønne regjeringenhar jobbet mot. Flåthen var også tidlig ute og anbefalte en ny eierskapsmodell for private aktører. Denne lovendringen kan gi oss den forutsigbarheten vi trenger for at Hydro kan satse videre i Norge, sier hovedtillitsvalgt på Hydro Aluminium Karmøy, Sten Roar Martinsen.

FAKTA om hjemfallsretten

(Kilde VG onsdag 5. august 2015) ● I 1909 ble hjemfallsretten innført i Norge. Den sikret både at private kunne eie fallrettigheter/ vannkraftverk og at staten gjennom såkalt hjemfall sikret norsk eierskap: Hjemfall skulle hindre at utenlandsk storkapital fikk kontroll over den norske vannkraften. ● Hjemfallsordningen sikrer at eierskapet går vederlagsfritt tilbake til staten etter 75 år. ● I 2001 angrep EU hjemfallsretten og i 2007 fastslo EFTA domstolen at forskjellsbehandlingen av offentlige og private vannkrafteiere var i strid med EØS-reglene. Det er derfor slutt på å gi konsesjoner til private for vannfall og kraftverk. ● Regjeringens foreslåtte endring gjør at selskap kan eie inntil en tredjedel av et vannkraftverk som er et ansvarlig selskap (ANS) og at de kan få tilgang til kraft, i stedet for penger i utbytte. Det kan de ikke hvis selskapet er et AS, slik det er i dag.