Den norske modellen legger til rette for ny industri i Norge

-Det er store industrimuligheter i Norge, men nye satsinger forutsetter både gode rammevilkår og at den norske modellen legges til grunn, sier Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi på forbundets landsmøtet onsdag.

I sin innledning før debatten om nærings- og klimapolitisk uttalelse sier Lill-Heidi Bakkerud at forbundets medlemmer skal stå for mange av de omstillingene som skal skje i arbeidslivet framover.

-Men omstilling er noe vi er vant med, og det er da den norske modellen, med god dialog og samarbeid mellom partene i arbeidslivet, kommer til sin rett, sier Bakkerud.

Hun viser til at den norske samarbeidsmodellen med høy organisasjonsgrad blant arbeidstakere og bedrifter har bidratt til stor grad av tillit, lavt konfliktnivå, god omstillingsevne og høy produktivitet.

Fantastiske muligheter

Ifølge Bakkerud gir klimaomstilling fantastiske muligheter for norsk industri.

-Våre medlemmers kompetanse, våre naturressurser, teknologi og en aktiv næringspolitikk gir Norge fortrinn i kampen om nye industriinvesteringer. Samtidig sikrer EØS-avtalen oss tilgang til eksportmarkedet i Europa, sier hun.

Hun understreker at rammebetingelser for industrien må være forutsigbare og langsiktige. Og at staten må ta rollen som langsiktig tilrettelegger.

Pris på kraft og nettleie er avgjørende

-Pris på kraft og nettleie har vært og må fortsatt være et konkurransefortrinn i Norge. Kraft er en viktig innsatsfaktor og helt avgjørende for at Norge skal være det foretrukne landet å investere i, sier hun.

Bakkerud nevner muligheter både innen batteriproduksjon, karbonfangst/lagring, hydrogen, sirkulærøkonomi/avfall, vaksineproduksjon, ferdigvare/møbelindustri og sjømat.

-Den norske modellen gir oss gode konkurransefortrinn for å bygge ny industri på skuldrene av den eksisterende industrien. Samtidig må vi være på vakt mot nye aktører og driftsmodeller som ønsker å utfordre denne, sier Bakkerud.