Ber om snarlig møte med regjeringen om flerbruksfartøy

-Det er svært alvorlig at oljearbeiderne på flerbruksfartøy ikke er omfattet av arbeidsmiljøloven. Vi ber derfor om snarlig møte med fiskeriministeren og arbeidsministeren, sier 2. nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka.

Oljearbeidere på flerbruksfartøy installerer, vedlikeholder og overvåker havbunnsinstallasjoner og infrastrukturen på norsk sokkel. I dag gjelder ikke arbeidsmiljøloven for disse oljearbeiderne.

Mer enn halvparten av olje og gass som produseres fra norsk kontinentalsokkel kommer fra havbunnsinstallasjoner. -Likevel fører ikke Petroleumstilsynet tilsyn med denne delen av virksomheten offshore, slik den gjør på faste og flytende installasjoner, sier Stokka.

Han viser til at hendelser og ulykker i denne delen av oljebransjen ikke blir gransket og at vernetjenesteordningen ofte ikke eksisterer.

Oljearbeidere på såkalte flerbruksfartøy på norsk sokkel er ikke dekket av norsk lov. Bildet viser flerbruksfartøyet North Sea Giant. Arkivfoto

Flerbruksfartøybransjen preges av at en stor del av oljearbeiderne om bord blir innleid gjennom bemanningsbyrå.

-En nylig dom i Haugaland tingrett fratar de innleide individuelle rettigheter i forhold til eksempelvis likebehandling og retten til å kreve fast arbeid hjemlet i arbeidsmiljøloven. Får denne dommen stå, vil dette bety et fullstendig frislipp av bemanningsbyrå i denne delen av petroleumsindustrien, uten noen som helst lovregulering eller begrensing, sier Stokka.

Rammeforskriften §4 b) slår fast at Arbeidsdepartementet kan gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende for disse oljearbeiderne ved forskrift eller enkeltvedtak. Dette er i tråd med hva Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fremmet forslag om i opposisjon.

-Vi mener situasjonen er svært kritisk, og ber om et snarlig møte med statsrådene Bjørnar Selnes Skjæran og Marte Mjøs Persen, sier Stokka.

Industri Energi har hatt fokus på problemstillingen med flerbruksfartøy og krevd at oljearbeiderne om bord må dekkes av arbeidsmiljøloven i flere år. Her kan du lese mer.