Bekymringsmøte med Ptil om integrerte operasjoner

Industri Energi har hatt møte med Petroleumstilsynet om våre bekymringer knyttet til integrerte operasjoner og fjernstyring av driftsaktiviteter på sokkelen.

Industri Energi har den seneste tiden pekt på en rekke problemstillinger knyttet til integrerte operasjoner og fjernstyring på norsk sokkel. Det er etablert tett dialog med våre tillitsvalgte som er berørte av denne problemstillingen.

I en oppfølging av arbeidet har Industri Energi hatt møte med Petroleumstilsynet (Ptil) om integrerte operasjoner.

-Budskapet vårt til Ptil er at vi får svært mange bekymringsmeldinger fra medlemmer, verneombud og tillitsvalgte. Utviklingen har gått i et rivende tempo, der et hovedmål ser ut til å være redusert personell om bord, sier 2. nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka.

Industri Energi ser en utvikling der krysstrening, fagkompetanse som vannes ut, arbeidsoppgaver flyttes i land og nye operasjonsmodeller innføres. Samtidig vurderer enkelte selskaper å flytte overvåkning og operasjonsoppgaver på norsk sokkel til operasjonssenter i lavkostland.

-Alt dette gjør oss bekymret for at dette vil gå ut over sikkerheten, fortsetter Stokka.

Han mener kompetansen og kapasiteten, som er helt avgjørende for sikker og forsvarlige operasjoner, ser ut til å være utelatt i de beslutningene som legges til grunn for denne måten å organisere arbeidet på.

-Konsekvensene for kompetanse og kapasitet må inkluderes i vurderingene rundt integrerte operasjoner og fjernstyring. Vi aksepterer ikke at bransjen utvikler seg i retning der vi blir avhengige av andre lands kompetanse for å kunne drifte forsvarlige operasjoner på norsk sokkel, sier han.

Industri Energi vil derfor ha en helhetlig gjennomgang av dagens situasjon, og en konsekvens- og risikoanalyse av endringene som allerede er innført.

-Vi er svært opptatt av at partsarbeidet må stå sentralt før endringer innføres. Både hva gjelder arbeidsmiljøloven, regelverket og hovedavtalen. Det er spesielt viktig hos de som byr inn på kontraktene til oljeselskapene. Vi opplevde at Ptil forsto veldig godt de problemstillingene vi kom med, sier Stokka.