Bærekraftige vinnere av FLTs utdanningspris

Utdanningsprisen 2023 går til to byggingeniører og tre fagskolestudenter, som vant til sammen 150.000 kroner. Felles for vinnerne er fokuset på bærekraft. Det er nå klart for studenter med oppgaver innen teknologi å søke utdanningsprisen innen 1. september i år.

Nora Johanne Lundgreen og Karoline Willersrud Brosg vant utdanningsprisen for sin masteroppgave Ombruk i bygge- og anleggsbransjen i Skandinavia, ved sivilingeniørstudiet ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU.

Karoline Willersrud Brosg . Foto: Privat

Masteroppgaven ser på hvordan foregangsaktører arbeider for å få til en vellykket oppskalering av ombruksprosjekter. Bærekraft er et svært aktuelt tema for bygge- og anleggsbransjen i Skandinavia. Det gjelder å få ned CO2 utslippene, da det er de rikeste landene som samlet sett for står for rundt halvparten av utslippene.

Kjetil Mikaelsen, Sam-André Berge og Steffen Kristiansen på sin side brukte egen arbeidsplass som utgangspunkt da de skrev studentoppgaven Reguleringsoptimalisering for å redusere SO2-utslipp, Fagskolen i Agder.

Nora Johanne Lundgreen . Foto: Privat


– Vinnerne av FLTs utdanningspris for 2023 har levert to virkelig imponerende oppgaver. Fagjuryen har vurdert oppgavene nøye og vil fremheve hvordan studentene har satt fokus på både bærekraft og lønnsomhet i industrien og samfunnet i sine oppgaver. Vi håper de tar med seg prisen som en viktig anerkjennelse av deres kompetanse og gleder oss til å følge med på deres utvikling etter endte studier. Vinnerne inviteres til en seremoni til høsten, sier juryleder og AU- medlem Henning Skau.

Reduserte utslipp

Da Kjetil, Sam-André og Steffen begynte sin utdanning på Fagskolen i Agder, var de allerede ansatt i Returkraft AS i Kristiansand. Returkraft brenner rundt 130 000 tonn restavfall i året, og har et av Skandinavias mest moderne gjenvinningsanlegg. Ved forbrenning av avfallet dannes det forurensninger som håndteres i renseanlegget. En av disse forurensingene er svoveldioksid (SO2). Utslippene fra forbrenningen er allerede lave og langt under konsesjonskravet, men optimalisering av renseprosessen er alltid mulig.

– Da vi skulle skrive oppgaven vurderte vi ulike temaer. Vi forhørte oss med bedriften, og landet til slutt på at vi ville skrive om reguleringsoptimalisering for å redusere SO2-utslipp. Et kutt i utslippene bidrar positivt til miljøet, samtidig som det bedrer økonomi grunnet reduserte kjemikaliekostnader, forklarer de.


SO2 fjernes i posefilteret og resten i skrubberen i renseanlegget. For å rense SO2 i scrubberen reguleres pH med tilsetting av lut. Det er denne reguleringen oppgaven har sett på og optimalisert.

– SO2- utslippene har blitt redusert med 24 prosent ved å optimalisere reguleringen. Denne økte renselsesgraden ville kunne redusere SO2-utslippet med 1235 kg i et gjennomsnittlig driftsår. Returkraft jobber videre med flere av forslagene vi kom med i oppgaven, blant annet å montere en større pumpe og ny reguleringsstruktur, sier de tidligere studentene.

Pengene kommer godt med


– Både pengene og anerkjennelsen det er å vinne prisen, kommer godt med videre. Pengene vil brukes til å betale ned studielån, forklarer Steffen, Kjetil og Sam Andre.

De hadde ingen planer om å søke utdanningsprisen da de skrev oppgaven. Imidlertid var det Fagskolen i Agder som ønsket å nominere oppgaven.

– Vi anbefaler alle studenter som er interessert i å søke utdanningsprisen og kontakte utdanningsinstitusjonen for å be dem nominere oppgaven. Det ingen ting å tape på å søke prisen, snarere tvert imot så er det mye å vinne, avslutter gjengen fra Returkraft.

Last ned fagjuryens omtale av vinner-oppgavene

Fakta om utdanningsprisen

Utdanningsprisen deles i to kategorier med 75.000 kroner til hver vinner. Studenter fra tekniske fagskoler med hovedprosjektoppgave om teknikk og teknologi kan søke på den ene prisen. Studenter med bachelor- og masteroppgaver innen teknikk og teknologi kan søke den andre. Oppgaver innen ledelse, organisasjon eller økonomi kan også vurderes innen begge kategorier når oppgaven har en klar teknologisk relasjon.

Nominasjonsfristen er 1. september hvert år. Det er veileder eller utdanningsinstitusjonen som må nominere oppgavene. Oppgavene vurderes av en jury oppnevnt av forbundsstyret. Juryen består av: Henning Skau, juryleder og AU-medlem, Ole Gunnar Søgnen, professor ved Høgskolen på Vestlandet, Lauritz Haringstad Løvø, tidligere Adm direktør på Malm Orstad, Eirik Hågensen, rektor ved Fagskolen i Viken og Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund.