Arthur Svensson-prisen tildeles chilensk fagforeningsleder

Barbara Figueroa Sandoval fra Chile tildeles Arthur Svensson-prisen. Foto: Privat
Barbara Figueroa Sandoval fra Chile tildeles Arthur Svensson-prisen. Foto: Privat

onsdag 15. april 2020

«Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter» for 2020 går til den chilenske fagforeningslederen Barbara Figueroa Sandoval. Priskomiteen ønsker at tildelingen av årets pris skal bidra til større oppmerksomhet om den faglige situasjonen i Chile og være et bidrag til å styrke fagbevegelsens kamp for arbeidstakernes rettigheter i landet.

Barbara Figueroa Sandoval ble i 2012 valgt som første kvinnelige leder av landsorganisasjonen CUT og den yngste noen gang. Før dette hadde hun en ledende rolle i de store demonstrasjonene i 2011 mot privatisering og kommersialisering av utdanning i Chile. Gjennom dette arbeidet ble det skapt en sterk allianse mellom fagbevegelsen og studentbevegelsen.

Høsten 2019 var det store demonstrasjoner i Chile. Demonstrasjonene startet som en protest mot økte billettpriser på kollektivtransport. Dette utviklet seg til å bli den største sosiale og politiske krisen i Chile siden diktaturet. Barbara Figueroa Sandoval og CUT var sentrale i den sosiale bevegelsen Mesa Unidad som sammen med andre organisasjoner fikk flere millioner chilenere ut i gatene. Denne brede alliansen mellom fagbevegelsen, studentbevegelsen og andre sosiale grupper krevde økt minimumslønn, pensjonsreform, kortere arbeidsuke, styrking av grunnleggende arbeidstakerrettigheter og nedsettelse av en grunnlovsgivende forsamling.

Myndighetene i Chile svarte på opprøret med å innføre unntakstilstand. Tusenvis av demonstranter ble arrestert og såret, og minst 26 ble drept av sikkerhetsstyrkene. Menneskerettighetsorganisasjoner rapporterer om innskrenkninger av menneskerettigheter og vanskeligere forhold for pressen. Barbara Figueroa Sandoval og flere andre fagforeningsledere blir trakassert og overvåkes av etterretningstjenesten.

Den chilenske hovedorganisasjonen CUT har gjennom en kombinasjon av massemobilisering og forhandlinger oppnådd økt minstelønn og redusert arbeidsuke tross stor politisk motstand. Barbara Figueroa Sandoval er den eneste kvinnelige lederen blant landsorganisasjonene i regionen og har arbeidet for å gjøre CUT til en mer vital og åpen organisasjon.

Barbara Figueroa Sandoval er en verdig vinner av «Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter». Hun har vist stort mot, gjennomføringskraft og er et forbilde for mange. Hun har gått i spissen for en mer åpen, vital og transparent fagbevegelse samtidig som hun har forsterket CUT som en sosial-politisk fagbevegelse med tette bånd til andre sivilsamfunnsorganisasjoner. Hunkanogså banevei for nye kvinnelige ledere i en svært mannsdominert kultur og styrke oppslutningen om fagbevegelsen blant kvinner i regionen.

Her kan du se en videohilsen fra leder Frode Alfheim til prisvinneren.

Engelsk versjon her.

Om prisen

Prisen er en internasjonal pris opprettet av Industri Energi. Den deles ut årlig av «Komiteen for Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter». Hovedformålet er å fremme arbeidet for å styrke fagforeningsarbeid og faglige rettigheter internasjonalt.

Prisen tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.

Prisen er på NOK 500.000. Halvpartengår direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller nærliggende prosjekter.

Les mer om prisen her.

Se oversikt over tidligere vinnere.

 

Medlemmer av priskomiteen:

Frode Alfheim (leder)

Randi Gabric Bjørgen

Haldis Holst

Atle Høie

Gerd Kristiansen

Trine Lise Sundnes

Liv Tørres

 

Kontakt for mer informasjon:

Espen Løken, tlf 91849707, e-post: espen.loken@industrienergi.no