Årsmøte i Nikkelverkets Arbeiderforening

torsdag 26. februar 2015

Onsdag 4. februar holdt Nikkelverkets Arbeiderforening årsmøte. Tradisjonen tro var oppmøte godt med hele 88 stemmeberettiga. Cay Nordhaug ble enstemmig gjenvalgt som leder.

Cay Nordhaug ble enstemmig gjenvalgt som leder i Nikkelverkets Arbeiderforening under års,øte 4. februar.
Cay Nordhaug ble enstemmig gjenvalgt som leder i Nikkelverkets Arbeiderforening under års,øte 4. februar.

Nikkelverkets Arbeiderforeningnybalgte styret ser slik ut:

Leder: Cay Nordhaug

Nestleder: Alexander Andersen (Ikke på valg)

Sekretær: Preben Dyrholm (Ikke på valg)

Kasserer: Ole K. Henriksen

Miljøtillitsvalgt/HVOMärt Põllumäe

Data & TeknologiJan Erling Haugen

StudielederRoar S. Berg

1. styremedlemJohn Magne Talgø

2. styremedlem Edgard Ellertsen

3. styremedlemMorten Moi

4. styremedlemNils Frigstad

1. varamedlemAnne May Hagen

2. varamedlemEspen Evensen

3. varamedlemØyvind Larsen

4. varamedlem Jan Erik Flottorp

UngdomskontaktMarius Johansen

Varamedlem for HVO: Roar S. Berg

Les mer om årsmøtet på Nikkelvekets Arbeiderforening sine egne hjemmesider her: