Arbeidsretten: Fortsatt 200 timer ferie for skiftansatte på land i Statoil

Forbundsleder Leif Sande
Forbundsleder Leif Sande

torsdag 18. desember 2014

–Dommen fra Arbeidsretten slår fast at alle som har 200 timer ferie i Statoil fortsatt kan opprettholde dette. Det kom også frem at det foretas for høye ferietrekk for mange ansatte på Statoils anlegg. Dette vil vi beregne og kreve etterbetaling for av Statoil.

– Vi mottok dommen tirsdag, og vil bruke god tid til å gå igjennom den, sier forbundsleder Sande. Dommen innebærer ingen endring for våre medlemmer som jobber i Statoil.

Uenighet om feriefratrekk

Bakgrunnen for dommen er uenighet mellom Statoil og Forbundet om feriefratrekk for Industri Energi-medlemmer som arbeider fast på land i operatørbedrifter. Statoil hevdet at ferie på 200 timer var tariffstridig.Tvisten har sin bakgrunn i arbeidstidsordninger ved enkelte av landanleggene til Statoil ASA (Statoil). Skiftplaner har tilbake i tid vært satt opp lokalt. Ved Statoils landanlegg på Tjeldbergodden, Mongstad og Sture & Kollsnes har det vært praktisert et feriefratrekk på 200 timer.

Etterbetaling

– I dommen fra Arbeidsretten kom det også frem at flere av våre medlemmer på Statoils anlegg har hatt for høye ferietrekk. Dette vil vi nå regne mer på og kreve etterbetaling for, sier Sande.