Alt om den politiske streiken 28.januar

Industri Energi streikeplakat til den politiske streiken 28. januar 2015.
Industri Energi streikeplakat til den politiske streiken 28. januar 2015.

onsdag 7. januar 2015

Industri Energi varsler politisk streik for alle medlemmer mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven 28.januar klokken 14.00-16.00.

LO-sekretariatet besluttet 8.des 2014 å gå til politisk streik mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven 28. januar klokken 14:00-16:00.

Industri Energi ber avdelingene følge opp streikevedtaket. 1,5 millioner medlemmer som er organisert i LO, YS og Unio går til streik denne dagen. Det blir felles markeringer i de store byene.

Bakgrunn for streiken

– Hvis regjeringens forslag vedtas kan mer enn hver fjerde arbeidstaker bli midlertidig ansatt. Det er et fullt frislipp, som vi må reagere på, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Regjeringen foreslår at arbeidsgiver skal fritt få velge hvorvidt neste nyansettelse skal være midlertidig eller fast. Grensen på «nye midlertidige» er på 15 prosent. Det kommer i tillegg til de som er midlertidige i dag, som utgjør omlag 10 pst av antall sysselsatte.

– Det er i praksis et fullt frislipp, og strider mot erfaringene fra andre land, alle råd regjeringen har fått fra arbeidstakerorganisasjonene, statens egne fagetater og forskningsinstitusjonene. Det er den største omveltningen av norsk arbeidsliv på mange tiår, sier LO-lederen.

En samlet fagbevegelse må si nei

Regjeringen har snudd før, men alltid etter et massivt folkeopprør. Størrelsen på vår mostand mot lovendringene henger sammen med sannsynligheten for at regjeringen går tilbake på lovendringene. Vi skal derfor vise vårt rungende nei til svekkelser av rettigheter som vi har kjempet for i over hundre år. Som tillitsvalgte har vi alle et ansvar for å støtte opp under den politiske streiken.

Markeringer

Det blir markeringer i alle de store byene i Norge. Disse blir arrangert og koordinert av LOs distriktskontor. Se mittarbeidsliv.no for mer informasjon om markeringene. Alle medlemmer og tillitsvalgte bes om å delta!

Klubbens oppgave – Varsle arbeidsgiver

Hovedavtalens § 3-14 gir åpning for politiske demonstrasjonsaksjoner (politisk streik). Forbundet har sendt (06.01.2015) et generelt streikevarsel til landsforeningene og alle bedrifter vi har tilslutningsavtale med. Den enkelte avdeling må også varsle sin arbeidsgiver. Målet med forhåndsvarselet og eventuell etterfølgende drøfting er å gi berørte parter tid og anledning til å innrette seg slik at aksjonen ikke griper inn i virksomhetenes ordinære drift i større grad enn nødvendig.

Klubbens oppgave – Mobilisering

Det er klubbene som først og fremst er ansvarlig for å mobilisere og koordinere streiken på sin lokale arbeidsplass. Der det er mulig oppfordres klubber til å sørge for transport inn til den lokale markeringen. Skiftarbeidsplasser oppfordres til å lage egne markeringer/demonstrasjoner for sine medlemmer som er på arbeid denne dagen. Husk at dette er en felles markering på tvers av LOs forbund, samt YS/SAFE/Parat.

Klubbens oppgave – Skolering

Det er viktig at alle våre medlemmer får skikkelig informasjon om hvorfor vi går til politisk streik. Vi oppfordrer alle avdelinger til å gjøre en god informasjonsjobb, da er muligheten for å lykkes større. Er du usikker på bakgrunnen for streiken sjekkwww.mittarbeidsliv.no.

Informasjonsmateriell

Forbundet vil bidra med informasjon og materiell til den politiske streiken. Bestill kampanjemateriell her.

Vi har samlet en liste over relevante spørsmål og svar om den kommende streiken, les mer her.

Andre spørsmål su har om den politiske streiken kan rettes til e-poststreik@industrienergi.no eller ring til oss i forbundet på telefon02390.

Read this article in English here.

Denne siden blir oppdatert fortløpende.

Bestill kampanjemateriell