Aker BP går bort fra kravet om vaksinasjon for offshoreansatte

Aker BP- ledelsen valgte fredag å gå bort fra kravet om at alle som reiser offshore skal være beskyttet mot koronaviruset. – Dette har vært en vanskelig sak, men jeg er fornøyd med at bedriften har valgt å snu, sier klubbleder Ingard Haugeberg i Aker BP.

Industri Energi-klubben ABC og forbundet har jobbet svært mye med saken etter oljeselskapet Aker BP tidligere denne måneden varslet at det fra 1. februar ville innføre krav om at alle offshorearbeidere på deres installasjoner måtte være beskyttet mot koronavirus.

Industri Energi uttalte seg sterkt kritisk til prosessen Aker BP kjørte , blant annet fordi det ikke hadde vært involvering av klubb eller vernetjeneste i forkant. Forbundet viste også til at det trengtes en grundig risikovurdering, med arbeidstakermedvirkning.

Forbundets fagansvarlige advokat, Karianne Rettedal, slo fast at en bedrift i utgangspunktet ikke kan pålegge de ansatte plikt til å vaksinere seg eller innhente opplysninger om vaksinsasjonsstatus, uten at det foreligger saklig grunnlag.

Industri Energi har hatt god dialog med myndighetene underveis. Petroleumstilsynet og Statsforvalteren i Rogaland konkluderte denne uka med at vaksinekrav er et kontrolltiltak etter Arbeidsmiljøloven og at det ikke er medisinsk grunnlag for å nekte uvaksinerte å reise offshore.

Klubbleder Ingard Haugeberg sier at Aker BP-ledelsen i dag valgte å snu på grunn av tilbakemeldingene bedriften har fått.

-Vi er fornøyd med at bedriften har snudd. Vi i klubben og forbundet har jobbet kolossalt mye med denne saken. Det har vært en vanskelig sak, men det er helt nødvendig å følge lovverket og ta hensyn til enkeltindividets rettigheter, sier Haugeberg.