Advarer mot å ta i bruk helikoptertypen fra Turøy-ulykken som redningshelikopter i nord

Fra møtet med statssekretær Lars Jakob Hiim (midten) i Justisdepartementet. Til høyre Peggy Hessen Følsvik og Henrik Fjeldsbø. Foto: Erik Hamremoen
Fra møtet med statssekretær Lars Jakob Hiim (midten) i Justisdepartementet. Til høyre Peggy Hessen Følsvik og Henrik Fjeldsbø. Foto: Erik Hamremoen

tirsdag 25. august 2020

LOs helikopterutvalg advarer mot å bruke helikoptertypen som styrtet på Turøy (Airbus H225) som redningshelikopter i Tromsø og på Svalbard. -Med den historikken maskinen har og når fabrikanten ikke har gjennomført Havarikommisjonens anbefalinger kan vi ikke akseptere det, sier helikopterutvalgets leder Henrik Solvorn Fjeldsbø.

LOs helikopterutvalg hadde tidligere denne måneden møte med Justisdepartementet ved statssekretær Lars Jakob Hiim (H) om anbudsprosessen rundt søk- og redningshelikopterbasene på Svalbard og i Tromsø.

Med på møtet var 1. nestleder i LO, Peggy Hessen Følsvik, leder i Helikopterutvalget Henrik S Fjeldsbø og nestleder i Helikopterutvalget og spesialrådgiver i LO, Erik Hamremoen.

-Vi har fått kjennskap til at enkelte selskap vurderer å tilby helikopteret Airbus H225 i anbudet. Dette er samme helikoptertype som styrtet ved Turøy. Det var derfor viktig for oss å uttrykke vår skepsis mot at denne helikoptertype blir brukt som redningshelikopter, sier Fjeldsbø.

Lav tillit til maskinen blant våre medlemmer

Airbus H225, tidligere kalt EC225, er samme helikoptertypen som styrtet ved Turøy i 2016. Arkivfoto
Airbus H225, tidligere kalt EC225, er samme helikoptertypen som styrtet ved Turøy i 2016. Arkivfoto

LOs helikopterutvalg er kjent med at Luftfartstilsynet har åpnet for bruk av H225 i Norge.

-Likevel er vi ubekvem med at denne helikoptertypen i det hele tatt vurderes som redningshelikopter. De fleste anbefalingene i Havarikommisjonens rapport etter Turøy-ulykken er ikke gjennomført. Blant annet er ikke girboksen redesignet, slik Havarikommisjonen understrekte at var nødvendig.

-Det er også svært lav tillit til denne maskinen blant medlemmene våre, både i olje- og helikopterbransjen, sier Fjeldsbø.

Ennå ikke tatt beslutning

Nestleder Erik Hamremoen påpeker at det står flere H225-maskiner lagret som per nå ikke har noen verdi og at det derfor framstår som interessant for selskapene å få tatt de i bruk igjen.

–Men i tillegg til historikken, vil en rekke nye vedlikeholdskrav til maskinen svekke den operative evnen til maskinene. Og hvis det skulle skjedd en ulykke igjen med en H225 ville sannsynligvis alle maskinene blitt «groundet». Det ville lammet all redningshelikoptervirksomhet i nord i lang tid, sier han.

Justisdepartementet understrekte i møtet at det ennå ikke er tatt noen beslutning, verken rundt hvem som får kontrakten eller med hvilken helikoptertype.

-Det er ventet at denne beslutningen tas i løpet av høsten og at den nye kontrakten blir gjeldende fra 2022, sier Hamremoen.