ABC-klubben starter kampanje for bedre balanse mellom arbeid, fritid og utvikling

SKALA-leder Ingard Haugeberg i ABC-klubben og nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi. Foto: ABC-klubben
SKALA-leder Ingard Haugeberg i ABC-klubben og nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi. Foto: ABC-klubben

onsdag 30. januar 2019

Nye arbeidsformer og digitalisering setter høyere krav til kompetanseendring hos ansatte. Tillitsvalgte i Industri Energis klubb i Aker BP, Aker BP Club (ABC), har derfor startet en kampanje for å finne en god balanse mellom arbeid, fritid og utvikling.

– Vi har startet dette arbeidet på grunn av de nye arbeidsformene og digitaliseringen som er på trappene. Dette er noe som bedriften tilrettelegger for og sier at de vil satse på framover. Endringene som har og fortsatt vil komme, vil stille krav til kontinuerlige raske endringer som krever stor endringsvilje oglivslang læring for den enkelte arbeidstaker for at de skal opprettholde sin egen markedsverdi, sier Ingard Haugeberg i ABC-klubben i Aker BP.

Den aktuelle kampanjen er rettet mot alle ansatte i Aker BP.

– Vi vil først kartlegge hva ansatte har tilgang på av kompetansehevende tiltak i dag og hvilke støtteordninger det finnes i bedriften og utenfor. Det andre vil være hvordan vi kan tilpasse kompetansehevingen innenfor arbeidsdagen slik at vi legger til rette for livslang læring, utdyper Haugeberg.

Tillitsvalgte opplever stort press på ansatte

Kampanjen er startet for å finne en god balanse mellom arbeid, fritid og utvikling.
Kampanjen er startet for å finne en god balanse mellom arbeid, fritid og utvikling.

ABC-klubben opplever at kurs og opplæring «spiser av fritiden», og de har sendt ut en spørreundersøkelse til de ansatte i Aker BP for å kartlegge situasjonen bedre.

– I dag jobber mange allerede mye, de har kanskje litt reisevei til jobb og familie og barn. Når du i tillegg skal ha kontinuerlig kompetanseheving, så kan du komme i ubalanse, og i verste fall er det skilsmisser og vanskelige familiesituasjoner som kan tilskrives dette, forteller Haugeberg.

Han frykter at ansatte vil ønske å velge bort utvikling fordi de må prioritere familie og hjem.

Inviterte ansatte, ledelsen, Industri Energi og LO til debatt

Tirsdag 29. januar hadde klubben invitert til seminar ved Aker BPs lokaler i Stavanger. Her stilte både Industri Energis nestleder Lill-Heidi Bakkerud, Are Tomasgård fra LO-ledelsen og Hege Jarstø og Kåre Ekroll fra personalledelsen i Aker BP for å holde foredrag og delta i debatten.

– Det var et godt besøkt arrangement med god dialog om tema som opptar mange, oppsummerer Bakkerud.

– Jeg synes det er bra at bedriften tar dette seriøst. Vi har alle noe å tjene på å finne gode løsninger på hvordan vi kan bli en lærende organisasjon som innehar riktig kompetanse til rett tid for levere i tråd med bedriftens mål, mener Haugeberg.

Konseptet og alt materiale er laget for gjenbruk i andre klubber, og ABC-klubben håper på sikt også å få løftet problematikken politisk.

Må inn i trepartssamarbeidet

Haugeberg er tydelig på at ikke alt ansvar kan legges på bedriftene, men at det bør kartlegges hva partene i arbeidslivet kan bidra med.

– La oss si at man kunne ha fått til en modell der 80 prosent av arbeidsåret i snitt skal gå med til arbeid og 20 prosent skal gå med til utvikling. Da er vi inne på dette med «livslang læring» og ungdom hadde ikke trengt å starte i arbeidslivet med en mastergrad, forklarer Haugeberg.

Drømmen er at problemstillingen løftes inn i trepartssamarbeidet, og at utvikling kan integreres inn i arbeidshverdagen.

– Vi vil se an interessen litt, men dette er jo en høypolitisk sak som jeg håper løftes fram og satses på, sier Haugeberg.

Tillitsvalgte har en viktig jobb i partssamarbeidet

Bakkerud framhever betydningen av at arbeidsgiver og klubber samarbeider om å finne de beste løsningene, til beste for den enkelte og bedriften.

På vegne av Industri Energi har hun sittet i Konkraft, som er et partssammensatt utvalg som har sett på konkurransekraften til norsk sokkel. I utvalget har også LO og Fellesforbundet representert arbeidstakersiden. Utvalget har lagt fram anbefalinger til tiltak som skal bidra til sikre langsiktighet og en større forutsigbarhet for bransjen, til beste for arbeidstakerne og bedriftene.

– Et gjennomgående tema i anbefalingene er digitalisering/automatisering som gir muligheter til bedre effektivitet gjennom blant annet samhandling på tvers i bransjen. De konkrete planene for hva dette innebærer skal partene i den enkelte bedrift sammen jobbe frem, forteller Bakkerud.

Det er her samarbeidet mellom ABC-klubben og ledelsen i selskapet er viktig for å få konkretisert hva endringene skal innebære og hvordan dette skal gjøres i praksis.

– Her vil selvsagt klubben ha en viktig rolle på vegne av medlemmene ved blant annet ivareta ansattes behov for at balansen mellom jobb og fritid blir god, og at opplæring blir målrettet og brukervennlig, poengterer Bakkerud.