Over 23 000 kan streike fra søndag

LO-leder Peggy Hessen Følsvik
LO-leder Peggy Hessen Følsvik

tirsdag 6. april 2021

Det kan bli storstreik hvis ikke LO og NHO blir enige i meklingen om tariffoppgjøret med frist natt til søndag 11. april.– Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Meklingsfristen i tariffoppgjøret mellom LO og NHO går ut lørdag 10. april kl. 24.00. Hvis partene ikke blir enige innen fristen, vil 23.548 arbeidstakere i NHO-bedrifter streike fra arbeidstidens begynnelse, senest fra kl. 06.00, søndag 11. april.

Seoversikt over virksomheter omfattet av streikevarselet her.Dette er i dag meddelt Riksmekleren og NHO.

– Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Dette streikevarselet viser styrken og solidariteten i frontfagsmodellen. Vi tar kampen for hele arbeidslivet mot NHOs provoserende krav om reallønnsnedgang, og stiller oss solidarisk bak kravet om et ekstra lønnsløft for de lavest lønte, legger hun til.

En eventuell utvidelse av streik vil varsles fire dager før den kan iverksettes.

Her kan du lese LOs tariffpolitiske uttalelse for mellomoppgjøret 2021

Streikehefte: Avdelingens og klubbens oppgaver under streik

Streikehefte – avdelingens og klubbens oppgave ved streik (PDF)