200 yrkesdykkere krever at arbeidsmiljøloven må gjelde for all yrkesdykking i Norge

200 yrkesdykkere krever at arbeidsmiljøloven må gjelde for yrket deres. Arkivfoto: Espen Bjørklund
200 yrkesdykkere krever at arbeidsmiljøloven må gjelde for yrket deres. Arkivfoto: Espen Bjørklund

onsdag 28. oktober 2020

Industri Energi overleverte onsdag et opprop til statssekretær Vegard Einan i Arbeids- og sosialdepartementet der 200 yrkesdykkere krever at arbeidsmiljøloven må gjelde for all yrkesdykking i Norge.

Bakgrunnen for videomøtet med statssekretær Vegard Einan og overlevering av oppropet er at Sjøfartsdirektoratet i fjor sendte ut på høring et forslag om at dykking fra fartøy skal underlegges annen vernelovgivning enn dykking fra land og offshore.

Industri Energi har gått sterkt imot forslaget og arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen gikk på forsommeren langt i å antyde at det ikke ville skje.

–Det har vært stille om saken i flere måneder og dykkerne begynner å bli utålmodige. Vi hadde derfor behov for et møte med den politiske ledelsen i departementet, for å be om framdrift i forhold til kravene våre og samtidig benytte anledningen til å overlevere oppropet som er signert av så mange som en tredel av alle landets anleggs- og oppdrettsdykkere, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Han viser til at mange yrkesdykkere i Norge er slitne på grunn av høy arbeidsbelastning med mange dykk, og mange timer om bord og krevende turnusordninger. -Vi er klar på kravet om du dykker offshore, fra land, fra lekter eller båt må den samme loven regulere arbeidstid og feriefritid, sier Stokka.

Avdekket sikkerhetsmangler hos 6 av 10kontrollerte dykkebedrifter

Dykkekompetansen må samles i ett tilsyn

Ommund Stokka i Industri Energi sier dykkekompetansen hos Arbeidstilsynet må styrkes. Foto: Atle Espen Helgesen
Ommund Stokka i Industri Energi sier dykkekompetansen hos Arbeidstilsynet må styrkes. Foto: Atle Espen Helgesen

I oppropet, som ble overlevert digitalt av Industri Energi-tillitsvalgt Daniel Pilskog ved dykkebedriften Abyss, krever yrkesdykkerne dessuten at kompetansen for innaskjærsdykking i Norge samles hos ett tilsyn, og at kompetansen styrkes.

Det er foreslått å splitte opp tilsynet for innaskjærsdykking mellom Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet.

-Det fører til oppsplitting av kompetansen til tilsynsorganene. Dykking er komplisert, derfor må kompetansen samles i ett tilsyn og styrkes hos tilsynsmyndighetene – ikke spres og splittes opp, sier Stokka.

I oppropet krever yrkesdykkerne også at oppdragsgiveren får et påseansvar for dykkevirksomheten.

Bekrefter at arbeidsmiljøloven skal gjelde

Statssekretær Vegard Einan var i dagens møte tilbakeholden med å si noe om den videre politiske prosessen, men han bekrefter at Arbeidstilsynet skal være tilsynsmyndighet for innaskjærsdykking og at arbeidsmiljøloven er den verneloven som skal gjelde.

-Industri Energi har i flere år, sammen med et samla medisinsk fagmiljø og store deler av arbeidsgiversiden, krevd økt sikkerhet for innaskjærsdykkerne. Signalene vi nå får fra regjeringen om at yrkesdykking ikke skal deles på flere lover og tilsyn er svært positive, sier Ommund Stokka.

Håkon Bjerkeli, forbundssekretær HMS i Industri Energi, sier det er viktig at regjeringen nå får dette på plass raskt.

-Dykking er aktivitet forbundet med høy risiko og høy arbeidsbelastning. Arbeidstilsynet er godt kjent med de utfordringene som følger av dette og har etter hvert opparbeidet seg solid kompetanse på området. En helhetlig regulering, med tydelig og gjennomsiktig regelverk for både arbeidstakerne og de seriøse aktørene i bransjen, er helt avgjørende i en bransje med alt for mange hendelser og ulykker. Verneombud og tillitsvalgte skal ikke måtte være i tvil om lovverk og hvor de skal henvende seg, sier han.

Vedlagt ligger oppropet og underskriftene fra dykkerne.

Opprop fra dykkerne om lik lov for all dykking