150 unge medlemmer samlet på ungdomskonferansen

Den populære ungdomskonferansen samlet denne helgen 150 unge medlemmer på Sola utenfor Stavanger. -Konferansen er en viktig faglig og sosial arena for forbundets unge medlemmer, sier Mikael Schevik, leder i Industri Energi Ung.

Ungdomskonferansen peker ut kursen for Industri Energi Ung det neste året, både politisk og organisatorisk. I løpet av tre dager har deltakerne på konferansen debattert og votert om vedtekter, handlingsplan og uttalelser.

-Vi representerer 13.000 unge medlemmer. Dette er medlemmer som er ute på arbeidsplassene og som kjenner hvor skoen trykker. Det gir ungdomskonferansen betydelig makt, sier tidligere leder i ungdomsutvalget Karl Ruben Gaasø.

På konferansen vedtok ungdommene flere uttalelser, blant annet en uttalelse mot rasisme og høyreekstremisme. Og det ble vedtatt en uttalelse kalt «Vern om industrien vår».

Mikael Schevik leder Industri Energi Ung. Foto: Atle Espen Helgesen

-Vi er i en situasjon med energikrise og krig i Europa som er vanskelig for store deler av industrien vår. De unge som jobber i denne industrien tar til orde for at det trengs en politikk som sikrer den kraftintensive industrien i Norge, sier leder i Industri Energi Ung, Mikael Schevik.

I uttalelsen står det: «Vi er nødt til å få på plass helhetlige løsninger som gir industrien forutsigbarheten sin tilbake, og som gir industriarbeideren en bærekraftig økonomi til å leve av. Derfor krever Industri Energi Ung at langsiktige løsninger må på plass hurtigst mulig! De avgjørelsene som tas i dag vil definere hva industrinasjonen Norge skal være i fremtiden».

Ungdomskonferansen vedtok også å bevilge 10.000 kroner til årets TV-aksjon som går til Leger uten grenser.

Nestlederne gjenvalgt

På ungdomskonferansen ble begge nestlederne i Industri Energi Ung, Alida Johanne Domaas (fra Universitetet i Oslo) og Arnfinn Hansen (Bilfinger Herøya) ble gjenvalgt for to år, mens ledervervet ikke var på valg i år. Det ble også valgt flere nye styremedlemmer i det sentrale ungdomsutvalget.

Alida Domaas og Arnfinn Hansen ble gjenvalgt som nestledere i Industri Energi Ung. Foto: Atle Espen Helgesen

I løpet av dagene på Sola ble det dessuten holdt en rekke innlegg. Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø snakket om den sikkerhetspolitiske situasjonen på sokkelen, sett i lys av krigen i Ukraina. Nestleder Ommund Stokka holdt hilsningsinnlegg på vegne av forbundsledelsen, Atia Ijaz fra Norsk Folkehjelp snakket om mangfold og likestilling i arbeidslivet. Mens Erik Hagen fra Støttekomiteen for Vest-Sahara orienterte om den dramatiske situasjonen i okkuperte vestafrikanske landet.

-Vest-Sahara er den siste kolonien i Afrika, der folk ikke har lov til å bestemme selv. Okkupasjonsmakten Marokko følger med overalt for å holde kontroll. Folk trakasseres, bankes opp og arresteres. Det er utstrakt bruk av tortur i fengslene, sa Hagen.

Politisk paneldebatt på ungdomskonferansen. Foto: Atle Espen Helgesen

Det ble også arrangert en paneldebatt med ungdomspolitikere fra en rekke partier, der hovedtema var hvordan skape framtidens arbeidsplasser.

Vedtok neste års handlingsplan

Mikael Schevik sier at ungdomskonferansens viktigste mål er å vedta hva Industri Energi Ung skal jobbe med og prioritere det neste året. -Ungdomskonferansen er både landsmøte og skoleringsarena i ett. Og for mange er dette deres første møte med fagbevegelsen, sier Schevik.

– Vi har gjort mange vedtak på årets konferanse. Ungdomskonferansen er viktig for å ivareta unge arbeidstakeres interesser. Men også for å engasjere de unge og slik de blir interessert i fagforeningsarbeid.

Uttalelsene på konferansen ble enstemmig vedtatt. Foto: Atle Espen Helgesen

Han sier konferansen er sentral for å engasjere unge medlemmer i fagforeningsarbeid og dermed bidra til å skape framtidige tillitsvalgte.

– Det er ikke få av dagens tillitsvalgte i Industri Energi som har blitt introdusert for fagforeningsarbeid gjennom ungdomskonferansen og sånn blitt interessert i faglig arbeid, sier Schevik.

Ungdomskonferansen ble i år arrangert for 16. gang.