Utmelding

Det kan være mange grunner til at man vurderer å melde seg ut av fagforbundet sitt. Derfor gir vi deg viktig informasjon som er verdt å ta i betraktning før en eventuell utmelding.

Husk at du mister forsikringer og medlemsfordeler ved utmelding

Det er flere grunner til at du bør opprettholde medlemskapet i forbundet.

Vi minner om forsikringsordningene:
LOfavør Innboforsikring,
LOfavør Grunnforsikring,
LOfavør Fritidsulykkesforsikring,
HELP Advokatforsikring,
LOfavør Topp reiseforsikring

I tillegg har du som medlem av Industri Energi også mulighet til å benytte deg av alt som fordelsprogrammet LOfavør tilbyr. Har du benyttet deg av fordeler via LOfavør, mister du mulighet til å fortsette disse avtalene til medlemspris.

Se her for årets kontingentsatser og pris på de ulike medlemskapene.

Har du fått redusert inntekt? Da kan du få redusert kontingent.

Ytelse fra NAV

Hvis du er blitt arbeidsledig, permittert, ufør eller har gått over på arbeidsavklaringspenger, kan du fortsatt stå som medlem og få redusert kontingent. For å få redusert kontingenten må du laste opp dokumentasjon på ytelsen du mottar fra NAV. Vedtaket på innvilget stønad laster du enkelt opp på min side samtidig som du registrerer ny status.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du melder deg ut, har du ikke mulighet til å melde deg inn igjen før du er i et arbeidsforhold.

Pensjonist

Har du gått over i pensjonistenes rekker? Da kan du videreføre medlemskapet og forsikringene til en redusert kontingent, i tillegg får du gratis medlemskap i Pensjonistforbundet. Som pensjonist gis du også mulighet til å si opp HELP advokatforsikring.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du melder deg ut, har du ikke mulighet til å melde deg inn igjen ved et senere tidspunkt.

Har du fylt 75 år? Da fritas du for forsikringspremie.

Medlemmer som fyller 75 år fritas for betaling av de kollektive forsikringene. Dette innebærer at du fortsatt har LOfavør Innboforsikring og LOfavør Grunnforsikring, men de er gratis. Som pensjonist gis du også mulighet til å si opp HELP advokatforsikring.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du melder deg ut, har du ikke mulighet til å melde deg inn igjen ved et senere tidspunkt.

Har du skiftet jobb og begynt i en annen bransje? Vi overfører deg til et annet LO-forbund.

Hvis du har skiftet jobb og begynt i en annen bransje, kan du overføre medlemskapet ditt til LO-forbund som er tilknyttet din nye arbeidsplass. Send oss en epost og oppgi hvilket LO-forbund du ønsker å melde overgang til, så hjelper vi deg med overføringen. På denne måten unngår du å miste medlemsansienniteten din i LO.

Er du ferdig med studiene? Vi sponser bøkene dine med 6000 kroner.

Hvis du er ferdig med studiene kan du videreføre medlemskapet ditt, hvis du er i arbeid kan du også kvalifisere til bokstipendet. For å få utbetalt bokstipend på 6 000 kroner etter endt studie er det to enkle kriterier
1. Man må være studentmedlem i Industri Energi.
2. Bli ansatt i en bedrift innenfor de områdene vi organiserer.

3 000 kr overføres ved overgang til yrkesaktivt medlemskap og 3 000 kroner etter ett års medlemskap som fullt betalende medlem.

Ønsker du fremdeles å melde deg ut?

Utmelding fra Industri Energi må skje skriftlig til forbundet sentralt. Send oss en epost til post@industrienergi.no og skriv gjerne hvorfor du ønsker å melde deg ut.

Har du spørsmål tilknyttet medlemskapet, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.