Kom raskere tilbake i jobb med behandlingsforsikring

Som medlem i Industri Energi Selvstendig +Helse har du behandlingsforsikring tilpasset selvstendig næringsdrivende, slik at du sikres trygg behandling – og raskt kan være tilbake i jobb.

Det er ingen egenandel

Det er ingen egenandel eller øvre grense for erstatninger og behandlingskostnader. Med denne forsikringen så får du en kvalifisert sykepleier som vil tilrettelegge og følge opp hele veien gjennom undersøkelse, behandling, operasjon og rehabilitering.

Forsikringen omfatter blant annet:

•Spesialistlegebehandling
•Operasjon, sykehusbehandling
•Billeddiagnostikk
•Rehabilitering.

Innmelding må skje før fylte 67 år, men det er ingen øvre opphørsalder. Pris per måned avhenger av alder.

Sparebank 1Forsikring er leverandør av forsikringen. Les mer om vilkårene her.

Dersom de ikke finner ledig kapasitet/kompetanse innen deres velutbygde nettverk, kjøper de plass/kompetanse utenfor selskapets nettverk.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål, kontakt Maria Kongsli i Sparebank 1per e-post: maria.kongsli@sparebank1.no eller ring henne på mobil: 90562712

Du kan også kontakte Jan Astorri i Industri Energi på e-post: jan.astorri@industrienergi.no eller ring på mobil: 41525149