LOfavør innboforsikring

En svært god innboforsikring:

 • Vi nedskriver ikke lenger verdi på tingene dine hvis du får en totalskade. Det betyr at du får erstatning til å kjøpe alt nytt hvis hjemmet ditt blir totalskadd
 • Omfatter hele husstanden (felles adresse i Folkeregisteret)
 • Dekker alt innbo- og løsøre i hjemmet
 • Tyveri fra balkong, hage og terrasse
 • Tyveri av løsøre fra låst bil
 • Tyveri av private eiendeler på arbeidsplassen
 • Ran, overfall eller veskenapping
 • Tyveri av sykkel hvor som helst
 • Assistanse og juridisk bistand ved ID-tyveri
 • Flytteforsikring
 • Typisk uhell, som skader på gjenstander som blir revet ned, velter og lignende
 • Gjelder innenfor Norden

Pris

Kollektiv hjemforsikring inngår som en del av kontingenten som du betaler til forbundet. Forsikringen gjelder ikke for elevmedlemskap.

Generell egenandel er kr 2.000 og det er ingen øvre erstatningsgrense.

Merk: Hvis flere i husstanden har kollektiv hjemforsikring LO-forbund (eller ALT-forbundet), betaler du ingen egenandel ved skade.

Vilkår og meld skade

Forsikringen er en del av fordelsprogrammet LOfavør, og forsikringen leveres av Sparebank 1. På LOfavør sine nettsider finner du lenker til vilkår og informasjon om hvordan melde skade.

For ALT-medlemmer