Service- og vedlikeholds-overenskomsten ALT (510) 2020-2022

Service- og vedlikeholdsoverenskomsten 2020 – 2022 mellom NHO service og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) på den ene side og Organisasjonen for administrative, ledende og tekniske stillinger (ALT) på den andre side.