Offshoreservice NR 2020-2022

Overenskomst mellom Norges rederiforbund og de i forbundet stående offshore servicebedrifter på den ene siden og landsorganisasjonen i norge, industri energi og vedkommende bedriftsklubb på den annen side.
Overenskomsten gjelder fra 1. juni 2020 til og med 31. mai 2022.