Møbeloverenskomsten (195) 2020-2022

Overenskomst mellom Næringslivets hovedorganisasjon og norsk industri på den ene side, og Landsorganisasjonen i Norge og Industri Energi på den annen side.