Landbaseavtalen (124) 2020-2022

Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon / Norsk olje og gass og deres medlemmer som driver service- og forsyningsbase i land for oljevirksomhet på den ene side, og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi og vedkommende avdelinger av forbundet på den annen side angående utførelse av arbeid på landbaser.