Kjemisk teknisk industri (106) 2020-2022

Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side, og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi og vedkommende avdelinger av forbundet på den annen side, angående lønns- og arbeidsvilkår.