Farmasøytiske bedrifter (109) 2022-2024

O v e r e n s k o m s t

Farmasøytiske bedrifter

2022 – 2024

mellom

Næringslivets Hovedorganisasjon,

Norsk Industri

og de i denne stående farmasøytiske bedrifter

på den ene side

og

Landsorganisasjonen i Norge,

Industri Energi

og vedkommende avdelinger av forbundet

på den annen side

Utløpstid 30. april 2024

Del I Hovedavtale