UNG -Arbeiderkonferansen- Bruk stemmen din !

På Arbeiderkonferansen ønsker vi å gi våre medlemmer en dypere forståelse av arbeiderbevegelsens historie og ideologi. Vi går gjennom de ulike kampene som har gitt oss det arbeidslivet og samfunnet vi har i dag.

Påmeldingsfrist: 20.April 2023
Pris: Gratis for deg som er medlem i Industri Energi

Mer om kurset

Årets tema for arbeiderkonferansen er demokrati. Den norske arbeider- og fagbevegelsen har lenge vært en forkjemper for demokratiet i Norge. Gjennom flere tiår kjempet organiserte arbeidere for stemmeretten til fattige, kvinner og representasjon av arbeidernes interesse i politikken. Men hvordan står det til med demokratiet i dag? Har vi beveget oss stadig mer fra et demokrati med mye deltakelse til et tilskuerdemokrati de siste tiårene? Og hvilke utfordringer kan det skape? Hvordan er arbeidstakerne representert i dag?

Ikke minst skal det handle om deg og hvordan du kan få stemmen din hørt på arbeidsplassen og i samfunnet.

Her er noen temaer vi skal gå gjennom på konferansen:

  • Historien til arbeiderbevegelsen og demokratiet i Norge
  • Likestilling – arbeiderbevegelsens rolle i kvinnekampen
  • Den fjerde statsmakt – Pressens rolle og funksjon i et demokrati
  • Ytringsfrihet – Har debattkulturen endret seg?
  • Bruk stemmen din! Hvordan du kan bidra i klubben, organisasjoner eller partier.

Hvis du synes dette høres interessant ut, så meld deg på da vel!

Konferansen er åpen for alle medlemmer til og med fylte 35 år og er gratis!

NB ! kurset vil gå på norsk !

Praktisk info

Konferansen går over 4 dager og skal avholdes på Sola strand hotell.

Hvis du synes dette virker interessant, så meld deg på da vel!

Kurset er åpent for alle medlemmer til og med fylte 35 år og er gratis!

Industri Energi dekker reise og opphold, samt tapt arbeidsfortjeneste etter AOF sine satser hvis du ikke får fri fra jobb med lønn.

Påmelding

Meld deg på kurset ved å fylle ut påmeldingsskjema , som du finner litt høyere oppe på siden.

Om du må av melde deg av kurset, så ber vi deg om å gjøre det så fort som mulig. Da kan plassen gå til noen andre som ønsker å delta. Om du melder deg av kurset etter at du har mottatt flybilletter så ber vi om at du kan vise til legeerklæring, om ikke må kostnadene dekkes av den enkelte eller av klubben din.

Du vil etter påmeldingsfristen få tilsendt mail fra oss om du har fått plass eller ikke. 

Påmeldingsfrist er 20.April 2023

Lurer du på noe?

Ta kontakt med våre koordinatorer

Michael Schevik

Michael Schevik

Leif Gunnar Rottem

Leif Gunnar Rottem