Tillitsvalgt i arbeid – Ukeskurs i Trøndelag

Dette kurset er for deg som er ny som tillitsvalgt og som trenger en grunnopplæring i rollen som tillitsvalgt. Kurset vil gå som et ukes kurs i Trøndelag.

Påmeldingsfrist: 15 Juli -2024
Pris: Gratis for deg som er tillitsvalgt/ medlem

Vi ønsker å gjøre deg til en bedre tillitsvalgt

Dette kurset er for deg som er ny som tillitsvalgt og som trenger en grunnopplæring i rollen som tillitsvalgt. Kurset vil gå over en uke på Jegtvolden Fjordhotell. Dette kurset vil gi deg som tillitsvalgt innføring i tillitsvalgtarbeidet og gjøre deg bedre rustet til å gjøre en god jobb som tillitsvalgt. Vi setter av tid til at du som ny tillitsvalgt kan bli kjent med andre tillitsvalgte, samt at du også blir kjent med ansatte i forbundet.

Når og hvor

Kurset vil gå på Jegtvolden Fjordhotell som ligger litt utenfor Trondheim

Jægtvolden Fjordhotell ligger idyllisk ved sjøen på Inderøy

Hva vil jeg lære på dette kurset

Under kurset vil du bli kjent med andre nye tillitsvalgte og sammen vil dere lære mye nytt om forbundet og LO. Dette er viktig da det er med og bygger grunnstenen i arbeidet vårt.

Kursprogrammet vil ha innhold som ;

Forbundets historie og milepæler

Du lærer mer om LO

Fagforeningsarbeid i din klubb

Gjennomføring av medlemsmøter og årsmøte

Medlemsutvikling

Kommunikasjon

Arbeidsmiljøloven

Protokoll gjennomganger

Forhandlinger

Stillingsvern

Lokale forhandlinger og særavtaler

Protokoller – enighet og uenighet

Det er også satt av tid til å bli kjent med de andre deltakerne. Det legges opp til aktiviteter på ettermiddagen.

Vi dekker

 Industri Energi dekker reise og opphold, samt tapt arbeidsfortjeneste etter AOF sine satser hvis du ikke får fri fra jobb med lønn.

Kursveiledere

Kursholderne er erfarne tillitsvalgte og ansatte som har jobbet med tillitsvalgt arbeid over flere år. De har mange års erfaring og er en viktig støtte for deg som er ny som tillitsvalgt.

Lurer du på noe ?

Ring eller kontakt oss om det er noe du lurer på. Kursansvarlig Leif Gunnar kan svare på spørsmål rundt kurset.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med våre koordinatorer