SKALA kurs – Modul 2 på Sundvolden hotel

Kurset er for deg som representerer medlemmer inn administrative, ledende og tekniske stillinger. Dette er modul 2 av totalt 3 moduler.

Påmeldingsfrist: 15. November 2022
Pris: Gratis for deg som er medlem i Industri Energi

Vi ønsker å gjøre deg bedre som tillitsvalgt

Industri Energi Skala arrangerer kurs for tillitsvalgte som representerer medlemmer innen administrative, ledende og tekniske stillinger. Det vil i hovedsak være temaer innen arbeidsrett, forhandlinger og coaching. Det legges opptil gruppearbeid mm. Dette er modul 2 av vårt kursprogram på totalt 3 moduler.

Når og hvor

Kurset arrangeres på Sundvolden hotel. Vi setter opp fellestransport fra Gardermoen. Kurset er lagt til en helg. Kurset vil ha oppstart klokka 11.00 første dag og hjemreise blir etter siste økt på søndagen. Vi regner med å avslutte klokka 13.00

Industri Energi dekker reise og opphold, samt tapt arbeidsfortjeneste etter AOF sine satser viss du ikke får fra jobb med lønn.

Praktisk informasjon

Industri Energi dekker reise og opphold, samt tapt arbeidsfortjeneste etter AOF sine satser hvis du ikke får fri fra jobb med lønn.

Hva vil jeg lære på dette kurset

Under kurset vil du bli kjent med andre tillitsvalgte og sammen vil dere lære mye nytt om Industri Energi.

Kurset er lagt opp med klasseromsundervisning, gruppearbeid og rollespill.

Noe som er vel så viktig som det faglige på våre kurs, er nettverksbygging. Det å etablere kontakter og få til erfaringsutveksling på tvers er viktig i vårt arbeid.

Vi legger derfor opp til også en del felles uteaktivitet på våre arrangementer. I forbindelse med kurset, vil det også legges inn besøk på Utøya.

Kursprogrammet vil bla. inneholde:

Orientering om SKALA arbeidet og forbundets kurs og kompetanse program. Saksbehandling og frister. Vi lærer mer om arbeidsrett. Vi setter fokus på coaching samtaler. Vi får besøk av Runa Busch som er tillitsvalgt innen møbel.

Kursveiledere

På kurset vil det være erfarne forelesere fra Industri Energi og eksterne forelesere.

Lurer du på noe ?

Ring eller kontakt oss om det er noe du lurer på. Leif Gunnar kan svare på spørsmål rundt kurset.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med våre koordinatorer

Hilde Hermansen

Hilde Hermansen

Leif Gunnar Rottem

Leif Gunnar Rottem