SKALA -konferansen 2022

Velkommen til årets SKALA konferanse på Sola.
Industri Energi SKALA er en felles arena for tillitsvalgte som representerer medlemmer innen administrative, ledende og tekniske stillinger.

Påmeldingsfrist: 20. Mai 2022
Pris: Gratis for deg som er medlem i Industri Energi

Mer om SKALA konferansen

Industri Energi SKALA er en felles arena for tillitsvalgte som representerer medlemmer innen administrative, ledende og tekniske stillinger.
Medlemmene er på vertikale avtaler og som oftest på individuelle lønnsavtaler. Programmet for konferansene våre er ikke spesielt spisset kun i forhold til tillitsvalgte, men skal ha et innhold som også vil kunne være aktuelt og interessant for medlemmer. Vi har spesielt fokus på interesser, utfordringer og problemstillinger som medlemmer innen administrative, ledende og tekniske stillinger møter i sin hverdag.

I år vil vi ha følgende temaer:

SKALA arbeid og fokusområder -Student og Ung -Rekruttering – LO for alle – Karriereplanlegging i Aker BP -Organisasjonsutvikling – Kommunikasjon- og relasjonsbygning -Organisasjon -HMS – hjemmekontor –  Nye arbeidsformer – Når saker går til juridisk behandling -Industriutvikling og nye satsningsområder – LO Selvstendig/BI-medlemskap                                                                                        

Praktisk info

Konferansen går over 2 dager og arrangeres på Sola Strand Hotel. Hvis du synes dette virker interessant, så meld deg på da vel!

Konferansen er åpen for tillitsvalgte og medlemmer. Arrangementet er gratis.

Konferansen er fra kl. 10.00 første dag og til kl. 15.00 siste dag.

Industri Energi dekker reise og opphold, samt tapt arbeidsfortjeneste etter AOF sine satser  –  hvis du ikke får fri fra jobben med lønn.

Hvor

Konferansen arrangeres på Sola Strand Hotel, Axel Lunds veg 27, 4055 Sola. 

Påmelding

Meld deg på kurset ved å fylle ut påmeldingsskjema, som du finner litt høyere oppe på siden.

Om du må melde deg av konferansen, ber vi deg om å gjøre det så fort som mulig. Da kan plassen gå til noen andre som ønsker å delta. Hvis du melder deg av kurset etter at du har mottatt flybilletter, må vi få tilsendt legeerklæring. Ellers må kostnadene dekkes av den enkelte eller av klubben din.

Du vil etter påmeldingsfristen få tilsendt mail fra oss om du har fått plass eller ikke. 

Påmeldingsfrist er:  20. mai 2022

Lurer du på noe?

Ta kontakt med våre koordinatorer

Cathrine Imsland

Cathrine Imsland

Leif Gunnar Rottem

Leif Gunnar Rottem