Konflikthåndtering -NB! ny dato

Vi setter opp et digitalt kurs med fokus på konflikthåndtering. Kurset vil gå på teams. Passer for tillitsvalgte som har behov for å lære mer om hvordan en skal håndtere konflikter mm.

Påmeldingsfrist: 10.Oktober
Pris: Gratis for deg som er medlem av Industri Energi

Hva er konflikthåndtering ?

Det er måten konflikter håndteres av partene som i størst grad avgjør om konflikten blir løst, ikke alvorlighetsgraden i konflikten.

Konflikt handler mer om form enn om innhold; vi kan tåle å være uenige så lenge vi behandler hverandre med respekt. Konflikthåndtering krever gode spilleregler, og at en følger arbeidsmiljøloves krav til undersøkelse, aktivitet og omsorg.

Som tillitsvalgt er det viktig å være bevisst egen rolle, og hva som kjennetegner konfliktdempende kommunikasjon.

Vi ønsker å lære deg mer om konflikthåndtering

Vi setter opp dette kurset for å sette deg i stand til å yte en god jobb som tillitsvalgt.

Kurset vil gå på TEAMS og kurset holdes av Ane Johnsen Lien som i mange år har jobbet for Bjørnson Organisasjonspsykologene. Hun kjenner godt til forbundet og vi har samarbeidet med henne i flere år. Hun har tidligere erfaring som tillitsvalgt. Hun har over 11 års fartstid i Bjørnson som fagleder og partner. Ane har variert bransjeerfaring med hovedvekt på olje/gass, offentlig virksomhet, finans og detaljhandel. Hun har videre bred erfaring innen kartlegging og utvikling av ledere og arbeidsmiljø. Hun har gjennomført en rekke management audit-prosesser, samt lederutvikling og – veiledning og har erfaring med krevende konflikt saker.

Tid og sted

Kurset vil gå på teams og du vil få tilsendt teamslenke i forkant av kurset. Kurset vil starte opp klokka 10.00 -12.00 PAUSE 13.00 – 15.00

Lurer du på noe ?

Ring eller kontakt oss om det er noe du lurer på. Leif Gunnar kan svare på spørsmål rundt kurset.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med våre koordinatorer

Leif Gunnar Rottem

Leif Gunnar Rottem