Forkurs for EWC-medlemmer

AOF Norge inviterer til et skreddersydd kurs for norske representanter i Europeiske Samarbeidsutvalg (EWC) på tvers av forbundsgrensene. I år setter vi opp for første gang et forkurs spesielt for nye EWC-medlemmer med ingen eller liten erfaring. Vi har fått tilbakemeldinger på at det kan være stor interesse for en slik samling hvor vi tar for oss det grunnleggende når det gjelder EWC-arbeid.

Påmeldingsfrist: 10 juni. 2023
Pris: Gratis for tillitsvalgte

Forkurs for EWC-medlemmer

Hensikten med kurset er å tilby uerfarne og mulige EWC-representanter en arena hvor temaer som angår dem tas opp og diskuteres. I og med at arbeidsspråket er hovedsakelig engelsk, får deltakerne rikelig anledning til å praktisere og utvikle sine språklige ferdigheter og kunnskaper. Temaer som berøres på kurset er innenfor følgende områder:

  • kulturelle, politiske og juridiske forskjeller mellom europeiske land
  • direktivet og hvordan det praktiseres i de forskjellige selskapene
  • fagbevegelsens rolle og muligheter

Kursansvarlig og veileder:

Josephine Bakke

Studieforbundet AOF

josephine.bakke@aof.no

Påmelding

Fyll inn søknadsskjema som finnes på AOF sin hjemmeside under Toppskolering eller bruk knappen lengre oppe.

NB

Hovedsamling Årsseminaret for EWC-medlemmene er også åpent for påmelding.

Kurset avholdes på Thon Hotel Arena, Lillestrøm 9. – 11. januar 2024.

Meld deg på og hold av datoene!

Lurer du på noe?

Ta kontakt med våre koordinatorer

Leif Gunnar Rottem

Leif Gunnar Rottem