Kompetanse

Vi jobber for et godt og tilgjengelig utdanningssystem, og et arbeidsliv som legger til rette for læring gjennom hele yrkeslivet.

Erling Holmefjord

Erling Holmefjord

Leif Gunnar Rottem

Leif Gunnar Rottem