Kompetanse

Vi jobber for et godt og tilgjengelig utdanningssystem, og et arbeidsliv som legger til rette for læring gjennom hele yrkeslivet.

Kontaktpersoner kompetanse

Maria Schumacher Walberg

Maria Schumacher Walberg

Erling Holmefjord

Erling Holmefjord