Kompetanse

Vi jobber for et godt og tilgjengelig utdanningssystem, og et arbeidsliv som legger til rette for læring gjennom hele yrkeslivet.

Geir Seljeseth

Geir Seljeseth

Erling Holmefjord

Erling Holmefjord