Kompetanse

Vi jobber for et godt og tilgjengelig utdanningssystem, og et arbeidsliv som legger til rette for læring gjennom hele yrkeslivet.