Terje Valskår
Terje Valskår
901 16 398

Terje Valskår er nestleder i Industri Energi.

Pressebilder